פרופ' רן בליצר

פרופ' רן בליצר

מנהל מכון כללית למחקר, מנהל מח’ תכנון מדיניות בריאות, משרד הרפוא הראשי,

שירותי בריאות כללית

הרצאות מפי פרופ' רן בליצר:

דוברים נוספים באירוע B(A)I- BIG DATA 2013

Open Accessibilty Menu