מיכל קיסרי

מיכל קיסרי

מנהלת תחום השוק העסקי

Systematics

דוברים נוספים באירוע B(A)I- BIG DATA 2013

Open Accessibilty Menu